Georgia
Thomas
Combs, Thomas Burton  b. 1927, d. 1979